Na podzim letošního roku bude v Olomouci otevřeno nové kulturní centrum, které oživí Dolní náměstí, otevře prostor pro českou i mezinárodní uměleckou scénu a vytvoří místo pro volnočasové aktivity napříč generacemi.

 

 

 

 

KDO ZA TÍM STOJÍ

 

S myšlenkou přišla obecně prospěšná společnost DW7, která ve městě působí jedenáctým rokem a kromě pořadatelství mezinárodního festivalu Divadelní Flora se stará také o chod Divadla na cucky, komunitní Za()hradu nebo Galerii W7. DW7 má 4 stálé zaměstnance a desítky externích spolupracovníků včetně dobrovolníků.

V roce 2012 našla DW7 útočiště v bývalé kanovnické rezidenci na Wurmově 7 a začala provozovat stálou scénu Divadla na cucky, ve kterém se rozvinul program složený z divadelních představení, workshopů, koncertů a besed.

 

 

CO PROJEKT PŘINESE

 

Otevření prostoru pro kulturu v centru města přinese tvorbu domácího souboru, hostující umělce z oblasti současného tance i divadla a špičkové umělce ze zahraničí. Prostory budou rovněž sloužit pro umělecké rezidence a novou galerii zaměřenou na současné výtvarné umění. Střetávat se tu budou všechny generace - přeneseme sem oblíbené dětské dílny, programy pro školy i dramatický kurz pro seniory. Oživíme Dolní náměstí!

 

 

 

JAKÉ TO BUDE UVNITŘ

 

Chtěli jsme najít komfortní zázemí jak pro umělce, tak pro diváky, což se nám díky vstřícnému partnerovi podařilo. Majitel budovy, podnikatel Josef Kvapil, je držitelem ceny Via Bona za dlouhodobou významnou finanční a materiální podporu neziskovým organizacím na Olomoucku - jsme mu vděční za projevenou důvěru. Architekt Jan Pospíšil z olomouckého Studia PAB se ve svém návrhu pokouší využít genia loci objektu a najít funkční řešení pro fungování divadla, galerie, kavárny i zázemí v podobě skladů a kanceláří. Při rekonstrukci chceme využít také nadšení našich přátel a dobrovolníků, abychom ušetřili tam, kde to půjde.

 

 

REKONSTRUKCE JE NEZBYTNÁ

 

Dvě patra budovy na Dolním náměstí budou muset v jarních a letních měsících projít rozsáhlejší rekonstrukcí. Chceme zařídit bezbariérový přístup do divadla, probourat strop v části, kde vyroste jeviště divadla, zavést vzduchotechniku a podniknout spoustu nezbytných funkčních zásahů. Výsledkem by měl být prostor, kde se budete cítit dobře.

 

 

JAK MŮŽETE PŘISPĚT

 

Fundraisingová kampaň s heslem „Dolní vám. Otevřete centrum kultuře!“ je spuštěna od 7. dubna na adrese www.hithit.com/dolnivam, přispěvatelům nabídneme tematické odměny (vstupenky na akce, atd.).

Zájemci, kteří nebudou chtít využít portál Hithit.com, mohou projekt podpořit posláním finančního příspěvku bezhotovostní platbou online i mimo kampaň (budeme informovat).

Podpořit nové kulturní centrum lze také zakoupením „zlatých vstupenek“ na produkcích Divadla na cucky nebo návštěvou celé řady akcí, jejichž výtěžek bude zcela nebo částečně využit na rekonstrukci.

Sbírka vyvrcholí během květnového 21. ročníku mezinárodního festivalu Divadelní Flora, 21. května.

 

 

 

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

7. - 9. dubna 2017

Dočasné otevření v rámci akce Víkend v centru

Přednášky, workshopy, besedy i prezentace našeho záměru široké veřejnosti ve spolupráci s projektem Česko-německého kulturního jara.

 

13. dubna 2017

Studio na cucky – Dolní k vám promluví německou poezií

Divadelní rituál v podání frekventantů dramatického kurzu Studio na cucky bude součástí festivalu Olmutzer Kulturtage.

 

18. dubna - 11. května 2017

Průběžné infocentrum Divadelní Flory

Prostor bude průběžně otevřen jako infocentrum 21. ročníku festivalu Divadelní Flora.

 

20. dubna 2017

XY - výstavy s procházkou / procházka vernisážemi

Unikátní společný projekt olomouckých nezávislých galerií.

 

13. května 2017

Create To Connect

Mezinárodní konference o participativním divadle, která proběhne jako součást XXI. ročníku festivalu Divadelní Flora.

 

 

NENAŠLI JSTE ZDE POTŘEBNÉ INFORMACE?

 

Zkuste navštívit facebookový profil www.facebook.com/divadlonacucky.

Nebo chcete přispět, ale nevíte jak? Kontaktujte Jana Žůrka, tel. 728 180 478, zurek@divadlonacucky.cz.

Chcete nám zapůjčit nářadí na stavbu nebo nabídnout materiální podporu? Obraťte se na Alžbětu Kvapilovou, tel. 737 012 288, kvapilova@divadlonacucky.cz.

Máte dotaz ke kampani a k doprovodným akcím? Odpoví vám Simona Vičarová, tel. 736 440 903, vicarova@divadlonacucky.cz.

Jste novinář? Podklady pro váš článek či reportáž a rozhovory vám zajistí Zdeněk Vévoda, tel. 721 308 935, press@divadlonacucky.cz.

 

 

PODPOŘILI NÁS

 

Josef KVAPIL a.s.

Andree - advokátní a insolvenční kancelář, s.r.o.

FOFRNET

GRAPO

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PROJEKTU

Hlavní mediální partner

Olomouc.cz

 

Partneři

Projection Wall

 

Radio Haná

 

Český rozhlas Olomouc

 

Olomoucký deník

 

OL4YOU

 

Divadlo.cz

 

i-divadlo.cz

 

Divadelní noviny

 

Taneční zóna

 

ArtMap.cz

 


DNC = Divadelní sál + Freskový sál + Galerie W7
Divadlo na cucky, Wurmova 7, Olomouc
www.divadlonacucky.cz | www.facebook.com/divadlonacucky
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.


TOPlist