ATELIÉR

Divadlo na cucky nabízí umělecké vzdělávání pro všechny generace. Vybrat si můžete podle věku nebo náplně jednotlivých aktivit:

▬ Pro děti - Studio na cucky pro děti, Malí tanečníci v koloběhu roku, Letní divadelní dílna
Studio na cucky – Růst spolu (sk. 16–26 let nebo sk. 18+)
Rozvíjíme nadané - mentoring pro děti s nápadem
Pro školy a školská zařízení
Dramatický kurz SENior - kurz, Studio SEN
▬ Workshopy a kurzy vedené profesionálními umělci

Jsme spolupracujícím subjektem v projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání a neformální vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a neformálního vzdělávání a rodiči. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).

Statutární město Olomouc  

 

Studio na cucky pro děti

Tanec a dramaťák. Tvořivou formou poznáme své tělo a dech bude naším průvodcem. Kdy pohyb přináší emoci a kdy naopak emoce přináší pohyb? Skrze emoci se formuje myšlenka. Myšlenku můžeš pustit pryč nebo ji proměnit v projev těla a čin. Setkání myšlenek tvoří hru a hra tvoří situaci. Pohyb a přirozené konání každého z nás je jedinečné a vzácné. Budeme hledat téma, které rezonuje v každém z nás, zkoušet jeho varianty a spojíme jej v celek skrze pohyb, jednání a příběh.

KDY: pondělí 15.00–17.00, 10 lekcí od října do 14.prosince

5., 12., 19. a 26. října, 2., 9., 23. a 30. listopadu, 7. a 14. prosince

KOLIK: kurzovné 1.700 Kč

KDO S DĚTMI BUDE TVOŘIT?

Kristýna Doubravová
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově se zaměřením na dramatickou výchovu. Bakalářské studium absolvovala na UP obor pedagogika-sociální práce. Nyní studuje magisterské studium Dramatické výchovy na DAMU v Praze.  Z minulosti má velké zkušenosti především v pedagogické práci s dětmi a nyní je součástí týmu Dramatického kurzu SENior v Divadle na cucky.

Martina Brázdilová Absolventka tanečního oboru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V současnosti pedagožka na Základní umělecké škole, lektorka spontánního pohybu a projevu, tanečnice,  jogínka a vášnivá koupelnová zpěvačka.


PROJEKTOVÝ DEN: OTEVŘENÁ LEKCE 21. září 2020, 15.00–19.00

Budeme kreativně tvořit se svým tělem, hlasem a prostorem kolem nás. Využijeme inspiraci živly, které budeme zkoumat z vnějšího pohledu i uvnitř nás. Naučíme se techniku work floor, práci s výrazem, ochutnáme klasickou taneční techniku a ze svých emocí budeme vytvářet mikrosituace. Každý bude ve svém živlu.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Více informací na atelier@divadlonacucky.cz

Přihláška se stane platná zaplacením kurzovného. Vyplněnou přihlášku zašlete na atelier@divadlonacucky.cz

 


[ nahoru ]

 

Programy pro školy

V olomouckém Divadle na cucky dlouhodobě hledáme cestu, kterou se obě instituce (škola a divadlo) mohou navzájem obohatit.

Programy pro školy připravuje divadelní lektorka, která je v úzké spolupráci s inscenačním týmem a managementem divadla. Programy využívají postupy dramatické výchovy a jiných aktivizačních metod, díky čemuž mají účastníci možnost prohloubit své znalosti skrze osobní prožitek a emoční zaujetí. Na závěr programů jsou pro účastníky připraveny materiály shrnující poznatky a dané tematické okruhy. Většina programů respektuje výstupy vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.

Každý z nabízených programů lze po domluvě upravit pro potřeby konkrétní školy. Všechny dílny i představení je možno uhradit na místě nebo po domluvě lze vystavit fakturu.


1/ POHÁDKY NA CUCKY

Děti se v průběhu dílny učí nebát se vyprávět, vstupovat do nejrůznějších fiktivních situací a rolí a společně hledají strategie, jak pomoci pohádkám opět ožít. To vše prostřednictvím metod dramatické výchovy, která nabízí dětem přímou zkušenost právě hrou ve fiktivní situaci. Děti se po skončení dílny seznámí se zákulisím divadla.

Pro koho: Dílna je určena pro děti 1.–3. třídy ZŠ.
Délka: 60 minut dílna + 20 minut prohlídka divadla (seznámení se zákulisím, prohlídka rekvizit pro představení, ukázka jevištního svícení a hudby)

Cena: 1.200 Kč / třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

Divadlo na cucky pro školy

2/ CO JE DIVADLO?

Prostřednictvím metod a postupů dramatické výchovy a dalších aktivizačních metod si děti na vlastní tělo vyzkouší, co je divadlo. Co znamená dívat se, divit se zázraku zrodu divadla teď a tady. Prostřednictvím zážitku se děti i aktivně setkají s odbornými pojmy z oblasti teorie divadla a dramatu. Obsahově aktivity reagují na požadavky školy, podle obsahu jejich školního vzdělávacího programu. 

Pro koho: po domluvě (doporučujeme nejdříve 6. třída)
Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 1.200 Kč / třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)¨

Divadlo na cucky pro školy

3/ STORYTELLING – VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ

Pojďme se opět ponořit do tajů příběhu, navraťme se k vyprávění příběhů mezi lidmi. Všichni můžeme být dobrými vypravěči. Účastníci dílny se prostřednictvím nejrůznějších cvičení, her a improvizací naučí základním dovednostem, které potřebuje vypravěč pro sdělení příběhu/tématu.

Pro koho: dílna je určena pro děti od 4. třídy.
Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 1.200 Kč/třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

Více informací na atelier@divadlonacucky.cz


[ nahoru ]

 

Malí tanečníci v koloběhu roku

Máte doma malého a zvídavého tanečníka či tanečnici ve věku od 3 do 6 let? Milují říkadla, básničky, pohádky a pohyb? Pravidelné lekce taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti se po kurzu Malí tanečníci v říši pohádek ponoří do běhu kalendářního roku v propojení s lidovými písněmi, hrami a pohádkami. Prozkoumáme nejen proměny přírody, ale také důležité zvyky, svátky a tradice, které nás v průběhu roku potkávají.

Na začátku každé lekce si představíme téma pomocí omalovánek a říkadel či básniček, se kterými budeme dále pohybově, rytmicky i hudebně pracovat, a které si děti po skončení lekce odnesou na památku či k dalšímu kreativnímu využití domů.

 

KDY: čtvrtek 15.00–16.00, od 1. října do 10.prosince, na konci kurzu závěrečné vystoupení pro rodiče

1., 8., 15. a 22. října, 5., 12., 19. a 26. listopadu, 3. a 10. prosince

KOLIK: kurzovné 800 Kč

KDO S DĚTMI BUDE TVOŘIT?

Tereza Richterová
Absolvovala osmiletý taneční obor na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, při němž účinkovala v baletu Národního divadla moravskoslezského (Spící krasavice, Louskáček, Labutí jezero). Na taneční vzdělání navázala studiem Tanečního a pohybového divadla a výchovy na JAMU v Brně. Současně navštěvovala Katedru divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se oblastí taneční vědy a působí jako lektorka volnočasových tanečních aktivit pro děti i dospělé.

David Richter Vystudoval hru na klasickou kytaru na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Je absolventem oboru psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde aktuálně pokračuje v návazném studiu. Působí jako lektor tvůrčích a uměleckých aktivit v rámci sféry sociálních služeb a volnočasových činností pro děti.


PROJEKTOVÝ DEN: ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ 12. prosince 2020, 9.00–13.00

Malí/velcí tanečníci v koloběhu roku

Hravé dopoledne pro děti navštěvující „Malé tanečníky“ a jejich rodiče i sourozence. Pojďte se přidat ke svým dětem a protančit s námi čtvero ročních dob. Pomocí pohybu, hudby a výtvarných aktivit se ponoříme do běhu roku. Seznámíme vás s tím, co jsme během lekcí objevili o přírodě, tradicích i o našem těle a můžete tak na vlastní kůži zažít techniky a hravé aktivity, které toto objevování provází. Program bude řazen do čtyř bloků (jaro, léto, podzim, zima). Aktivity a kreativní úkoly se budou střídat s odpočinkem, svačinkami a pitným režimem dětí.


Přihláška zde. Vyplněnou ji zašlete na atelier@divadlonacucky.cz, kde také příp. získáte další informace.
 


[ nahoru ]

 

Letní divadelní dílna

Přijď s námi vytvořit představení v prostorách profesionálního divadla. Zažiješ radost ze společné hry a improvizace a vyzkoušíš si, co obnáší společná tvorba. Objevíš možnosti výtvarného vyjádření, radost z improvizace, pohybu, rozezníš svůj hlas, aby tě všichni slyšeli. Všichni společně budeme experimentovat s řešením různých situací a poznáme divadelní zákulisí.
 
Přihlas se na letní divadelní dílnu 2020.

Dílna je určena pro všechny, kdo mají chuť se bavit, zažít něco nového prostřednictvím hry a divadla. Zkoušet se bude každý den od 9.00 do 16.00. Závěrečné vystoupení je naplánováno na sobotu v Divadle na cucky.

Dílna pro děti ve věku od 10 do 14 let

Cena: 2.500 Kč (v ceně je zahrnut i oběd)
Kdy: 20.–25. 7. 2020

Existuje něco jako osobní styl pohybu každé bytosti na tomto světě? Jak se pohybuje kočka, jepice nebo mořská řasa? Jaký mezi sebou mají vztah, když jeden může zašlápnout druhého? A co valící se kameny, co si asi říkají, když se konečně pohnou a jak zní jejich pohyb? Co všechno kolem sebe neustále slyšíme za zvuky? A co se to se zvuky stane, že z nich vznikne hudba? A dá se hudba tvořit ze zvuků, které nás obklopují, ze slov, které říkáme?

Budeme řádit, křičet i brebentit, běhat, ale i hledat si pro nás ten nejpřirozenější pohyb. Budeme se snažit vnímat vše, co je okolo nás a co je naší inspirací. Budeme zvuky tvořit, budeme na ně reagovat a hledat situace, ve kterých by měly zaznít.  

To vše si budeme moci zažít ve společném prostoru a společném čase letního Divadla na cucky a jedno je jisté, na konci z nás bude tvůrčí skvělá parta!

Lektoři:
Kristýna Doubravová vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově se zaměřením na dramatickou výchovu. Ač ji dramatická výchova provázela celým životem, bakalářské studium absolvovala na UP - obor pedagogika-sociální práce. Druhým rokem studuje magisterské studium Dramatické výchovy na DAMU v Praze. V Divadle na cucky nyní lektoruje dětské divadelní studio a dále vyučuje předmět dramatická výchova na ZUŠ Zábřeh.

Martina Brázdilová je absolventkou tanečního oboru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V současnosti pedagožka na Základní umělecké škole, lektorka spontánního pohybu a projevu, tanečnice, jogínka a vášnivá koupelnová zpěvačka.

Aleš Macenauer, student environmentalistiky a hudební samorost, autorsky tvůrčí pod pseudonymem Zapomělsem. Při práci s dětmi dává v hudbě velký prostor improvizaci a ponoření se do okamžiku.

Přihláška ke stažení zde, vyplněnou ji zašlete na email atelier@divadlonacucky.cz

Přihláška se stane závaznou až po uhrazení kurzovného. Kurzovné vracíme jen mimořádně, pokud za dítě najdeme náhradníka.

Pro další informace neváhejte nás neváhejte kontaktovat na atelier@divadlonacucky.cz

Podívejte se na fotky a video z předchozích ročníků.


[ nahoru ]

 

Studio na cucky – Růst spolu

Jaké jsou mé silné stránky a kam je chci rozvinout? Kam chci růst? Co si přeji pro sebe a co chci sdílet? Co se může stát, když spojíme své jedinečné dary a začneme tvořit? Seberozvojová dílna se zaměřuje na společné "tady a teď", ve kterém lze kreativně zkoumat témata, která jsou pro nás důležitá. Prostřednictvím volné hry a pohybu, divadelní improvizace a výtvarné tvorby posílíme svobodný projev a prohloubíme sebepoznání. Odhalíme blíže své potřeby, hodnoty a talenty. Najdeme nové a tvořivé způsoby, jak si užít a sdílet svou jedinečnost i vzájemnost.

KDY: úterý 17.00–19.00, od 29. září do 15. prosince

29. září, 6., 20. a 27. října, 3., 10. a 24. listopadu, 1., 8. a 15. prosince

KOLIK: kurzovné 1.300 Kč

KDO S VÁMI BUDE TVOŘIT?

Kateřina Fojtíková
Dramaterapeutka a arteterapeutka se zaměřením na metodu Vývojové proměny, vědomé tělesné prožívání a léčení vývojového traumatu (Neuroafektivní vztahový model - NARM). Vede individuální terapie, podpůrné a aktivizační skupiny mj. v sociálních službách a osobnostně rozvojové programy. V terapiích i sebezkušenostních aktivitách se orientuje na rozvoj tvořivosti, rozpoznání svých hodnot, ocenění a posílení vlastních darů a schopnosti je aktivně sdílet. Podporuje vědomý vztah k tělu a celistvému prožívání a ukotvení se ve vztahu k širšímu společenství a životnímu prostředí. Coby dramaturgyně se dříve věnovala výtvarnému a loutkovému divadlu a vedla volnočasové aktivity a tvořivé dílny pro děti a mládež v obtížných životních situacích, ale také pro mladé umělce, pracovníky s mládeží, studenty VŠ i dospělé.

Petra Ševců Dlouhodobě spolupracuje s olomouckým Divadlem na cucky jako lektorka. V rámci svých lektorských aktivit se věnovala práci s dětmi při dílnách ve studiu Malí na cucky, v současné době vede lekce pro mládež a dospělé ve Studiu na cucky. Pracuje jako redaktorka Českého rozhlasu Olomouc, kde je zároveň garantkou a lektorkou Elévského programu pro studenty. V současné době studuje speciální pedagogiku a andragogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.


PROJEKTOVÝ DEN: RŮST SPOLU 15. září 2020, 16.00–20.00

Když o sobě přemýšlíte, zaměřujete se na své silné nebo slabé stránky? Chtěli byste ty silné kreativně rozvíjet? Zkuste to s námi.

Seberozvojová dílna je koncipována jako otevřený prostor pro zkoumání našich silných stránek, talentů a hodnot. V první části se prostřednictvím volné hry a pohybu zaměříme na práci s tělem. Další část bude věnována výtvarnému vyjádření, které následně propojíme s pohybem a divadelní improvizací. Tato intenzivní otevřená lekce je určena pro všechny, kteří chtějí posílit svůj růst a zaměřit se na přítomný prožitek. Zároveň nabízí nahlédnutí do základů technik, které naplno rozvineme v podzimní části Studia na cucky.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihláška se stane platná zaplacením kurzovného. Vyplněnou přihlášku zašlete na atelier@divadlonacucky.cz, do předmětu uveďte "Přihláška – Růst spolu".

 


Studio na cucky – Plastický pohyb

v pondělí v čase 18.00-20.00 hodin, 10 lekcí

5., 19. a 26. října, 2., 9.,16., 23. a 30. listopadu, 7. a 14. prosince

Lektoři: Alexey Shcherbakov, Petra Ševců

Kurz bude zaměřen na práci s tělem, pohybem a plastickým výrazem. V počátku probudíme základní vlastní tělesnou citlivost, pracovat budeme rovněž s hlubokými vnitřními svaly. Pomocí jejich aktivizace zlepšíme koordinaci, propojíme tělo a mysl. Využijeme unikátního přístupu metody plasticko-kognitivního pohybu ruské režisérky a psycholožky Natalie T. Popové. V navazující části budeme pracovat prostřednictvím skupinové interakce v prostoru. Budeme sledovat propojení mezi naším tělesným základem a expresivitou. Naučíme se různým formám, prostřednictvím kterých se můžeme bezpečně a pohodlně tělesně projevit. Celý kurz završí představení pro veřejnost.

Alexey Shcherbakov (Rusko/Izrael) je režisér, choreograf, psycholog. Od roku 2000 pracuje v oblasti tanečního divadla. Zkoumá hranice tělesné expresivity. Jeho hlavní zájem spočívá v hledání zdrojů kreativity, jakož i ve vývoji vnímání. Pracuje jak s profesionálními herci, tak se studenty různých oborů. Má bohaté zkušenosti s inkluzivními tvůrčími projekty, kde využívá metodu Plasticko-kognitivního pohybu.

Petra Ševců dlouhodobě spolupracuje s olomouckým Divadlem na cucky jako lektorka. V rámci svých lektorských aktivit se věnovala práci s dětmi při dílnách ve studiu Malí na cucky, v současné době vede lekce pro mládež a dospělé ve Studiu na cucky. Absolvovala čtyřletý dramaterapeutický výcvik v metodě Vývojové proměny (Developmental Transformations). Aktuálně studuje speciální pedagogiku a andragogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihláška se stane platná zaplacením kurzovného. Vyplněnou přihlášku zašlete na atelier@divadlonacucky.cz, do předmětu uveďte "Přihláška – Plastický pohyb".

 


[ nahoru ]

 

Rozvíjíme nadané - mentoring pro děti s nápadem

Připravili jsme speciální mentoringový program pro nadané žáky a studenty, který rozvíjí nadání dětí a propojuje je se špičkovými odborníky z praxe. Projekt financuje stát prostřednictvím dotace MŠMT.


Vybraní žáci a studenti budou mít mimořádnou příležitost věnovat se svému nápadu a rozvíjet své dovednosti prostřednictvím týmové spolupráce. Pilotní projekt je určen pro 20 účastníků z Olomouckého kraje ve věku 11-20 let; pro žáky a studenty s nápadem, kteří mají ambici zkusit jej rozvinout s pomocí mentorů a konzultantů, špičkových odborníků ve svých oborech. Program se rozběhne v září 2020 a potrvá do prosince 2020.

Účast v projektu je zdarma. Žáci a studenti budou moci využít zázemí kreativní laboratoře. Pro účast stačí mít nápad na svůj vlastní projekt a tento nápad přihlásit na emailu zavrska@divadlonacucky.cz v podobě jednoduchého popisu projektu. Nezbytné je také přiložit motivační dopis k přihlášení se do programu. Vše je nutné odeslat do 30. června 2020. Následně bude vybráno 20 účastníků.

JAKÉ PROJEKTY JE MOŽNÉ PŘIHLAŠOVAT?
Nápady na projekty související nejen s uměleckou branží, ale např. s digitálními technologiemi a novými médii, podnikatelské nápady, dále můžete přihlásit projekty z oblasti architektury, animace, videomappingu, designu nebo jiné inovativní nápady z kreativní a sociální oblasti.


       


[ nahoru ]

 

Dramatický kurz SENior

Divadlo na cucky je místo otevřené všem generacím. Kurz funguje při ATELIÉRU divadla od roku 2016 a nabízí umělecké vzdělávání pro seniory.

KURZ

Roční dramatický kurz pro seniory nabízí účastníkům rozvoj hereckých dovedností. Zároveň vede k objevování možností vlastního sebepoznání, uvědomění a seberozvoje, které umožňuje kreativní práce ve skupině. Účastníci si v kurzu osvojují například základy jevištního pohybu, improvizace, práce se zvukem a práce s hlasem. Díky kurzu mohou rozšiřovat repertoár rolí do vlastního života a rozvíjet schopnosti spontánního chování. Dramatickou částí kurzu provádí Dominika Bartošová. Součástí kurzu jsou také lekce s externími lektory z nejrůznějších uměleckých oblastí podporujících cíl a směřování kurzu. (např. hlasová technika, taneční a pohybová průprava, storytelling apod.)

Účastníci se setkávají každý čtvrtek od 9 do 11 hod. Přihláška zde.
1., 8., 15. a 22.října, 5., 12. a 19. listopadu, 3., 10. a 17. prosince

Otevřená lekce: 24. září od 9.00

Lektorka Bc. Dominika Bartošová je absolventkou bakalářského oboru speciální pedagogika-dramaterapie na Univerzitě Palackého, ve kterém nyní pokračuje v navazujícím studiu. V práci s rozličnými skupinami se věnuje objevování a rozvíjení vlastního potenciálu a skrytých tajů osobnosti, vzájemné interakci a inspiraci ve skupině. Využívá při tom například nástrojů z oboru dramaterapie nebo tanečně-pohybové terapie.

Registrace probíhá na e-mailové adrese atelier@divadlonacucky.cz, kam můžete přihlášku zaslat.

Kurzovné: 1.800 Kč

Přihláška do kurzu je platná na období od září 2020 – června 2021. Kurzovné vracíme jen mimořádně, pokud za účastníka najdeme náhradníka.

 


Studio SEN

Druhou linií je skupina studia, která je každoročně doplňována některými absolventy kurzu. Skupinu nazýváme Studio SEN a soustředí se převážně na uměleckou tvorbu, přičemž vzdělávání a trénink a prohlubování získaných dovedností stále pokračuje. V průběhu celé divadelní sezóny účastníci pracují pod vedením profesionálního uměleckého týmu. Výsledek je pravidelně reprízován v Divadle na cucky.

Skupina se schází každý pátek.

Aktuální projekt: KRÁVA V TELETI
Inspirováno tvorbou Sylvie Plath. Jevištní báseň s prvky loutkového/ výtvarného divadla.


Projekt byl realizován za podpory:
Ministerstvo kultury ČR     Nadace Život umělce

Partner inscenace:
http://lbh.cz/wp-content/themes/lbh/images/lbh-logo-anim.gif

Partneři kurzu SENior:

Statutární město Olomouc

Obec přátelská rodině a seniorům

 

Více informací na atelier@divadlonacucky.cz. Pokud máte zájem o představení, neváhejte se ozvat na kvapilova@divadlonacucky.cz.[ nahoru ]

 


Divadlo na cucky, Dolní nám. 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní mediální partner Divadla na cucky


TOPlist