Programy pro školy v Divadle na cucky

V olomouckém Divadle na cucky jsme se rozhodli více reagovat na potřeby divadla a školy. Hledáme nyní cestu, kterou se obě instituce mohou navzájem obohatit. Programy pro školy připravuje lektorka MgA. Jana Jurkasová, která je v úzké spolupráci s inscenačním týmem a managementem divadla. Je pro nás důležitý Váš zájem a oboustranná spolupráce. Rádi pedagogům, žákům, rodičům i široké veřejnosti nabízíme programy, které jsou zaměřeny na oblast uměleckého rozvoje. Jedná se o nově pronikající koncept do českých divadel a my chceme být i jeho zrodu.

Programy využívají postupy dramatické výchovy a jiných aktivizačních metod, díky čemuž mají účastníci možnost prohloubit své znalosti skrze osobní prožitek a emoční zaujetí. Na závěr některých programů jsou pro vás připraveny materiály shrnující poznatky a dané tematické okruhy.

 

Každý z nabízených programů lze po domluvě upravit pro potřeby konkrétní školy.

 

DÍLNY NAVAZUJÍCÍ NA OBSAH PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE

 

ANTIGONA

Žáci si prostřednictvím her a improvizací projdou příběhem Antigony, který je nadčasový, který nabízí mnoho témat pro současnou dobu. Prostřednictvím hry v roli a jednání ve fiktivní situaci mohou poodhalit motivy jednání postav. Je velmi těžké vládnout, moc nás může zaslepit a přestáváme ctít vyšší zákony. Zároveň se dotkneme tématu dramaturgicko – režijní koncepce, různých možností výkladu textu a jeho převodu do inscenační podoby. V průběhu dílny budeme pracovat s pojmy téma, situace, dramatická situace, konflikt, dramatický konflikt.

 

„Kdo má právo nad lidským životem? Kdo dokáže rozhodovat za druhé, jaké vlastnosti má mít správný vladař?

Teiresiás: Důležitá je rozvaha, činy bez uvážení všech následků, vyhlášené zaslepenou mocí, budou potrestány.

Kreón: Mám teď já trůn i všechnu jejich vládní moc.“

 

Pro koho: 8. -9. třída (1. ročník SŠ)

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena:  1 200 Kč/třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla).

 

DÍLNY  - O DIVADLE

 

Každá z dílen opět nebude pouze teoretickou přednáškou, ale využíváme postupy dramatické výchovy a jiných aktivizačních metod.

 

CO JE DIVADLO? 1

Divadlo a dramatické umění je součástí naší společnosti od dávných věků. Nejnovější výzkumy prokazují různé cesty jeho vývoje, často upozorňují na skutečnost, že divadlo a divadelnost je běžnou součástí života každého člověka a society, ve které žije. Dílna bude uzpůsobena věku a požadavkům školy. Účastníci se setkají se základními pojmy souvisejícími s teorií divadla a dramatu.

 

Pro koho: po domluvě

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 1 200 Kč/třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

CO JE DIVADLO? 2 – VÝVOJ DIVADLA A JEHO SLOŽEK

Dílna bude přímo navazovat na program Co je divadlo 1. Více se zaměříme na divadelní složky a jejich využití v různých žánrech divadla. S tím samozřejmě souvisí i otázka vývoje divadla a jeho žánrů v průběhu dějin.

 

Pro koho: po domluvě (doporučujeme nejdříve 5. a 6. třída)

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 1 200 Kč/třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

MLUVENÉ SLOVO – PRO UČITELE

Dílnu nabízíme přímo na míru učitelům/učitelkám, kteří chtějí pracovat na svém hlasovém a mluvním projevu. Zaměříme se na rozeznění svého hlasu v prostoru, na správné posazení dechu. Budeme pracovat s tělem, jeho držením, energií, umístěním v prostoru. Tělo, dech a hlas je vzájemně neoddělitelný celek. Setkáme se s různými artikulačními technikami, abychom i mimo dílnu mohli dále pokračovat v práci na svém projevu.

 

Pro koho: učitelé

Dílna bude otevřena po domluvě a naplnění kapacity. Termín je možné uzpůsobit časovým možnostem účastníků.

Délka: doporučujeme minimálně tři hodiny. Pokud budete spokojeni a budete chtít pokračovat, je možné se domluvit na delším a intenzivnějším workshopu.

Cena: 100 Kč

Maximální kapacita: 10 osob

 

ZÁKLADY MLUVNÍHO PROJEVU – PRO ŽÁKY

Jak interpretovat různé typy literárního textu? Jaké základní dovednosti musí mít interpret (z oblasti verbální i nonverbální komunikace)? Jak pracovat s tělem, dechem a hlasem? Jaký je rozdíl mezi interpretací textu a rétorikou? To vše a mnohem více bude náplní a obsahem této oblasti.

 

Pro koho: po domluvě (doporučujeme 2. stupeň ZŠ a SŠ, dílna bude uzpůsobena věku po domluvě s lektorkou)

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 1 200 Kč/třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

STORYTELLING – VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ

Pojďme se opět ponořit do tajů příběhu, navraťme se k vyprávění příběhů mezi lidmi. Všichni můžeme být dobrými vypravěči. Účastníci dílny si prostřednictvím nejrůznějších cvičení, her a improvizací naučí základním dovednostem, které potřebuje vypravěč pro sdělení příběhu/tématu.

 

Pro koho: po domluvě

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 1 200 Kč/třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

PRÁCE S PŘÍBĚHEM – BAJKA, POVĚST, POHÁDKA

Každý literární text svým druhem a žánrem odkazuje ke způsobu, jakým bude nakládat s fikčním světem. V různém věku jsou nám bližší jiné texty, ať už žánrově, obsahově. Důležitý je především vztah, který k příběhu máme. Pojďme se naučit porozumět příběhu, hledejme strategie pro lepší porozumění přečtenému textu. Důležité je i umět sdílet prožitek a porozumění s dalšími čtenáři a porovnávat je s jejich porozuměním. Tematické a jazykové prostředky mi vytváří kompozici, která v sobě extrahuje lidskou zkušenost a vztah člověka ke světu. Právě v na prahu tohoto poznání je i cesta k jevištnímu ztvárnění.

 

Pro koho: po domluvě (doporučujeme nejdříve 6. třída)

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 1 200 Kč/třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

PO DOMLUVĚ – PŘEDSTAVENÍ + BESEDA S TVŮRCI

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Jana Jurkasová

+ 420 775 44 89 61

jana.jurkasova@gmail.com

 

Slovo o lektorce:

MgA. Jana Jurkasová vystudovala Dramatickou výchovu na DAMU v Praze - magisterské studium, a Speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii - bakalářské studium. Pracuje jako vyučující literárně-dramatického oboru na ZUŠ Uničov, je lektorkou na přehlídkách uměleckého přednesu a divadla hraného dětmi a studenty, působila jako externí učitelka Univerzity Palackého v Olomouci a Vyšší odborné školy herecké (předmět Tvořivá dramatika). V současné době ji můžete zastihnout převážně v Divadle na cucky.


Divadlo na cucky, Dolní nám. 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní mediální partner Divadla na cucky


TOPlist