Dramatický kurz SENior

Otevřená lekce kurzu pro seniory.

Roční dramatický kurz pro seniory nabízí účastníkům rozvoj hereckých dovedností. Zároveň vede k objevování možností vlastního sebepoznání, uvědomění a seberozvoje, které umožňuje kreativní práce ve skupině. Účastníci si v kurzu osvojují například základy jevištního pohybu, improvizace, práce se zvukem a práce s hlasem. Díky kurzu mohou rozšiřovat repertoár rolí do vlastního života a rozvíjet schopnosti spontánního chování. Dramatickou částí kurzu provádí Dominika Bartošová. Součástí kurzu jsou také lekce s externími lektory z nejrůznějších uměleckých oblastí podporujících cíl a směřování kurzu. (např. hlasová technika, taneční a pohybová průprava, storytelling apod.)

Účastníci se setkávají každý čtvrtek od 9 do 11 hod.
30. září, 7., 14., 21., 4., 11., 18., 25. listopadu, 2. a 9. prosince 2021

Otevřená lekce: 23. září 2021

Lektorka Bc. Dominika Bartošová je absolventkou bakalářského oboru speciální pedagogika-dramaterapie na Univerzitě Palackého, ve kterém nyní pokračuje v navazujícím studiu. V práci s rozličnými skupinami se věnuje objevování a rozvíjení vlastního potenciálu a skrytých tajů osobnosti, vzájemné interakci a inspiraci ve skupině. Využívá při tom například nástrojů z oboru dramaterapie nebo tanečně-pohybové terapie.

Kurzovné: 800 Kč
PŘIHLÁŠKA

23
09
09:00

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz