Hledáme dobrovolníky

Úvodní setkání zájemců o dobrovolnický program Divadla na cucky. Přidejte se k nám!

Dobrovolnictví má v kontextu aktivit Divadla na cucky nebývalý význam. Z historického hlediska je to zcela základní prvek, bez kterého by fungování souboru nebylo možné – v roce 2003 jej zakládali spříznění divadelní nadšenci a první léta fungování všichni tvořili bez nároku na honorář. I po postupné profesionalizaci od roku 2008 hrálo rozhodující roli při fungování divadla nadšenectví a ochota směřovat ke společnému cíli. V roce 2013 se podařilo vybudovat stálou scénu divadla na Wurmově 7, jehož rekonstrukci prováděli ve svém volném čase členové souboru, přátelé i diváci - stejně tak o čtyři roky později na Dolním náměstí.

Provoz Divadla na cucky zajišťuje obecně prospěšná společnost DW7 (dříve Divadlo Konvikt o.s.), v níž se prolínají zkušení kulturní manažeři a začínající kreativci, kteří mají chuť se rozvíjet, vzdělávat a především realizovat. Mezi hlavní projekty DW7 patří vedle Divadla na cucky také provoz Galerie XY, komunitní zahrady Za()hrada a řada vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost, které můžete najít v sekci ATELIÉR. Lidé z rozmanitých oblastí mají možnost připojit se a podílet se na chodu kteréhokoliv z těchto projektů.

V současné době s námi spolupracuje více než 20 dobrovolníků, které mohou diváci potkávat jak na našich akcích, tak před představeními, či na vzdělávacích kurzech pro děti a seniory. Bez jejich působení si chod organizace již nedovedeme představit a jsme za jejich podporu velice vděční.

Chcete se k nám přidat? Informujte se či rovnou přihlaste na emailu kvapilova@divadlonacucky.cz, anebo přijďte v pátek 1. října na úvodní setkání v Divadle na cucky!

01
10
17:00

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz