JINÝ, JINÁ, JINÉ

Jak se asi král dívá na svého syna, když je pro něj tak moc JINÝ? A co si myslí Popelka o princi, když jsou v tolika ohledech stejní?

Workshop volně navazující na pohádku Tři oříšky. Účastníci se budou zabývat tématem jinakosti v dnešní společnosti. Budeme si klást otázky a skrze metody dramatické výchovy na ně odpovídat slovem, pohybem, obrazem nebo situací.

Co znamená být ve společnosti jiný?

Co se změní, když o mě někdo řekne, že jsem jiný?

Kdo říká, jestli je správný být stejný nebo jiný?

Pokud je někdo jiný než já, co to znamená?

A znamená jinakost něco pro naše kamarádství?

A v čem jsme úplně všichni stejní?

Pro děti ve věku 6–12 let.

LEKTORKA Bc. MgA. Kristýna Doubravová
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově se zaměřením na dramatickou výchovu. Bakalářské studium absolvovala na UP obor pedagogika-sociální práce a následně vystudovala magisterské studium oboru dramatická výchova na DAMU. Působila jako učitel literárně-dramatického oboru na základní umělecké škole, nyní pracuje jako sociální pracovnice ve službě Pro rodinu a je externí lektorkou Divadla na cucky. Na dramatické výchově ji baví nekonečné možnosti práce s lidským tělem a možnost zapojení nejen divadla, ale všech oblastní umění. Zajímá se o příběhy literární, lidské i příběhy věcí a míst, což ráda zapojuje i do svých seminářů a lekcí.

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz