Dramatický kurz SENior

Divadlo na cucky je místo otevřené všem generacím. Kurz funguje při ATELIÉRU divadla od roku 2016 a nabízí umělecké vzdělávání pro seniory.

KURZ

Roční dramatický kurz pro seniory nabízí účastníkům rozvoj hereckých dovedností. Zároveň vede k objevování možností vlastního sebepoznání, uvědomění a seberozvoje, které umožňuje kreativní práce ve skupině. Účastníci si v kurzu osvojují například základy jevištního pohybu, improvizace, práce se zvukem a práce s hlasem. Díky kurzu mohou rozšiřovat repertoár rolí do vlastního života a rozvíjet schopnosti spontánního chování. Dramatickou částí kurzu provádí Dominika Bartošová. Součástí kurzu jsou také lekce s externími lektory z nejrůznějších uměleckých oblastí podporujících cíl a směřování kurzu. (např. hlasová technika, taneční a pohybová průprava, storytelling apod.)

Účastníci se setkávají každý čtvrtek od 9 do 11 hod.
1., 8., 15. a 22.října, 5., 12. a 19. listopadu, 3., 10. a 17. prosince

Otevřená lekce: 24. září od 9.00

Lektorka Bc. Dominika Bartošová je absolventkou bakalářského oboru speciální pedagogika-dramaterapie na Univerzitě Palackého, ve kterém nyní pokračuje v navazujícím studiu. V práci s rozličnými skupinami se věnuje objevování a rozvíjení vlastního potenciálu a skrytých tajů osobnosti, vzájemné interakci a inspiraci ve skupině. Využívá při tom například nástrojů z oboru dramaterapie nebo tanečně-pohybové terapie.

Kurzovné: 1.800 Kč

Přihláška do kurzu je platná na období od září 2020 – června 2021. Kurzovné vracíme jen mimořádně, pokud za účastníka najdeme náhradníka.

Přihláška do Dramatického kurzu SENior


Studio SEN

Druhou linií je skupina studia, která je každoročně doplňována některými absolventy kurzu. Skupinu nazýváme Studio SEN a soustředí se převážně na uměleckou tvorbu, přičemž vzdělávání a trénink a prohlubování získaných dovedností stále pokračuje. V průběhu celé divadelní sezóny účastníci pracují pod vedením profesionálního uměleckého týmu. Výsledek je pravidelně reprízován v Divadle na cucky.

Skupina se schází každý pátek.

Realizaci nového projektu Studia SEN podpořil Nadační fond TESCO.

Projekt byl dále realizován za podpory:
Ministerstvo kultury ČR     Nadace Život umělce

Partner inscenace:
http://lbh.cz/wp-content/themes/lbh/images/lbh-logo-anim.gif

Partneři kurzu SENior:

Statutární město Olomouc

Obec přátelská rodině a seniorům

 

Více informací na atelier@divadlonacucky.cz. Pokud máte zájem o představení, neváhejte se ozvat na kvapilova@divadlonacucky.cz.

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz