Dramatický kurz SENior

Divadlo na cucky je místo otevřené všem generacím. Kurz funguje při ATELIÉRU divadla od roku 2016 a nabízí umělecké vzdělávání pro seniory.

KURZ

Roční dramatický kurz pro seniory nabízí účastníkům rozvoj hereckých dovedností. Zároveň vede k objevování možností vlastního sebepoznání, uvědomění a seberozvoje, které umožňuje kreativní práce ve skupině. Účastníci si v kurzu osvojují například základy jevištního pohybu, improvizace, práce se zvukem a práce s hlasem. Díky kurzu mohou rozšiřovat repertoár rolí do vlastního života a rozvíjet schopnosti spontánního chování. Dramatickou částí kurzu provádí Dominika Bartošová. Součástí kurzu jsou také lekce s externími lektory z nejrůznějších uměleckých oblastí podporujících cíl a směřování kurzu. (např. hlasová technika, taneční a pohybová průprava, storytelling apod.)

Účastníci se setkávají každý čtvrtek od 9 do 11 hod.
1., 8., 15. a 22.října, 5., 12. a 19. listopadu, 3., 10. a 17. prosince 2020

Otevřená lekce: 24. září 2020 od 9.00

Lektorka Bc. Dominika Bartošová je absolventkou bakalářského oboru speciální pedagogika-dramaterapie na Univerzitě Palackého, ve kterém nyní pokračuje v navazujícím studiu. V práci s rozličnými skupinami se věnuje objevování a rozvíjení vlastního potenciálu a skrytých tajů osobnosti, vzájemné interakci a inspiraci ve skupině. Využívá při tom například nástrojů z oboru dramaterapie nebo tanečně-pohybové terapie.

Kurzovné: 1.800 Kč

Přihláška do kurzu je platná na období od září 2020 – června 2021. Kurzovné vracíme jen mimořádně, pokud za účastníka najdeme náhradníka.

 KURZ BUDE V ROCE 2021 OTEVŘEN AŽ OD ZÁŘÍ 

Přihláška do Dramatického kurzu SENior


Studio SEN

Druhou linií je skupina studia, která je každoročně doplňována některými absolventy kurzu. Skupinu nazýváme Studio SEN a soustředí se převážně na uměleckou tvorbu, přičemž vzdělávání a trénink a prohlubování získaných dovedností stále pokračuje. V průběhu celé divadelní sezóny účastníci pracují pod vedením profesionálního uměleckého týmu. Výsledek je pravidelně reprízován v Divadle na cucky.

Skupina se schází každý pátek.

Realizaci nového projektu Studia SEN podpořil Nadační fond TESCO.

Projekt byl dále realizován za podpory:

      

     


Partner inscenace Kráva v teleti:
http://lbh.cz/wp-content/themes/lbh/images/lbh-logo-anim.gif

Více informací na pankova@divadlonacucky.cz. Pokud máte zájem o představení, neváhejte se ozvat na kvapilova@divadlonacucky.cz.

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz