Dramatický kurz SENior

Divadlo na cucky je místo otevřené všem generacím. Kurz funguje při ATELIÉRU divadla od roku 2016 a nabízí umělecké vzdělávání pro seniory.

KURZ

Roční dramatický kurz pro seniory nabízí účastníkům rozvoj hereckých dovedností. Zároveň vede k objevování možností vlastního sebepoznání, uvědomění a seberozvoje, které umožňuje kreativní práce ve skupině. Účastníci si v kurzu osvojují například základy jevištního pohybu, improvizace, práce se zvukem a práce s hlasem. Díky kurzu mohou rozšiřovat repertoár rolí do vlastního života a rozvíjet schopnosti spontánního chování. Dramatickou částí kurzu provádí Dominika Bartošová. Součástí kurzu jsou také lekce s externími lektory z nejrůznějších uměleckých oblastí podporujících cíl a směřování kurzu. (např. hlasová technika, taneční a pohybová průprava, storytelling apod.)

Účastníci se setkávají každý čtvrtek od 9 do 11 hod.
30. září, 7. a 14. října, 4., 11., 18., a 25. listopadu, 2., 9. a 16. prosince 2021

Otevřená lekce: 23. září 2021

Lektorka Mgr. Dominika Bartošová vystudovala obor Speciální pedagogika-dramaterapie na Univerzitě Palackého. V práci s rozličnými skupinami se věnuje objevování a rozvíjení vlastního potenciálu a skrytých tajů osobnosti, vzájemné interakci a inspiraci ve skupině. Využívá při tom například nástrojů herecké a hlasové výchovy, ale také dramaterapie či jógy. Ve volném čase se ráda věnuje tanci a józe.

Kurzovné: 800 Kč

Přihláška do Dramatického kurzu SENior


Studio SEN

Druhou linií je skupina studia, která je každoročně doplňována některými absolventy kurzu. Skupinu nazýváme Studio SEN a soustředí se převážně na uměleckou tvorbu, přičemž vzdělávání a trénink a prohlubování získaných dovedností stále pokračuje. V průběhu celé divadelní sezóny účastníci pracují pod vedením profesionálního uměleckého týmu. Výsledek je pravidelně reprízován v Divadle na cucky.

Skupina se schází každý pátek.

Realizaci nového projektu Studia SEN podpořil Nadační fond TESCO.

Projekt byl dále realizován za podpory:

      

     


Partner inscenace Kráva v teleti:
http://lbh.cz/wp-content/themes/lbh/images/lbh-logo-anim.gif

Více informací na pankova@divadlonacucky.cz. Pokud máte zájem o představení, neváhejte se ozvat na kvapilova@divadlonacucky.cz.

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz