Programy pro školy

V olomouckém Divadle na cucky dlouhodobě hledáme cestu, kterou se obě instituce (škola a divadlo) mohou navzájem obohatit.

Programy pro školy připravuje divadelní lektorka, která je v úzké spolupráci s inscenačním týmem a managementem divadla. Programy využívají postupy dramatické výchovy a jiných aktivizačních metod, díky čemuž mají účastníci možnost prohloubit své znalosti skrze osobní prožitek a emoční zaujetí. Na závěr programů jsou pro účastníky připraveny materiály shrnující poznatky a dané tematické okruhy. Většina programů respektuje výstupy vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.

Každý z nabízených programů lze po domluvě upravit pro potřeby konkrétní školy. Všechny dílny i představení je možno uhradit na místě nebo po domluvě lze vystavit fakturu.


1/ POHÁDKY NA CUCKY

Děti se v průběhu dílny učí nebát se vyprávět, vstupovat do nejrůznějších fiktivních situací a rolí a společně hledají strategie, jak pomoci pohádkám opět ožít. To vše prostřednictvím metod dramatické výchovy, která nabízí dětem přímou zkušenost právě hrou ve fiktivní situaci. Děti se po skončení dílny seznámí se zákulisím divadla.

Pro koho: Dílna je určena pro děti 1.–3. třídy ZŠ.
Délka: 60 minut dílna + 20 minut prohlídka divadla (seznámení se zákulisím, prohlídka rekvizit pro představení, ukázka jevištního svícení a hudby)

Cena: 1.200 Kč / třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)2/ CO JE DIVADLO?

Prostřednictvím metod a postupů dramatické výchovy a dalších aktivizačních metod si děti na vlastní tělo vyzkouší, co je divadlo. Co znamená dívat se, divit se zázraku zrodu divadla teď a tady. Prostřednictvím zážitku se děti i aktivně setkají s odbornými pojmy z oblasti teorie divadla a dramatu. Obsahově aktivity reagují na požadavky školy, podle obsahu jejich školního vzdělávacího programu. 

Pro koho: po domluvě (doporučujeme nejdříve 6. třída)
Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 1.200 Kč / třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)¨3/ STORYTELLING – VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ

Pojďme se opět ponořit do tajů příběhu, navraťme se k vyprávění příběhů mezi lidmi. Všichni můžeme být dobrými vypravěči. Účastníci dílny se prostřednictvím nejrůznějších cvičení, her a improvizací naučí základním dovednostem, které potřebuje vypravěč pro sdělení příběhu/tématu.

Pro koho: dílna je určena pro děti od 4. třídy.
Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 1.200 Kč/třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

Více informací na atelier@divadlonacucky.cz

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz