Studio na cucky – Růst spolu

Jaké jsou mé silné stránky a kam je chci rozvinout? Kam chci růst? Co si přeji pro sebe a co chci sdílet? Co se může stát, když spojíme své jedinečné dary a začneme tvořit? Seberozvojová dílna se zaměřuje na společné "tady a teď", ve kterém lze kreativně zkoumat témata, která jsou pro nás důležitá. Prostřednictvím volné hry a pohybu, divadelní improvizace a výtvarné tvorby posílíme svobodný projev a prohloubíme sebepoznání. Odhalíme blíže své potřeby, hodnoty a talenty. Najdeme nové a tvořivé způsoby, jak si užít a sdílet svou jedinečnost i vzájemnost.

KDY: úterý 17.00–19.00, od 20. října do 15. prosince 2020

20. a 27. října, 3., 10. a 24. listopadu, 1., 8. a 15. prosince 2020

KOLIK: kurzovné 1.300 Kč

KDO S VÁMI BUDE TVOŘIT?

Kateřina Fojtíková
Dramaterapeutka a arteterapeutka se zaměřením na metodu Vývojové proměny, vědomé tělesné prožívání a léčení vývojového traumatu (Neuroafektivní vztahový model - NARM). Vede individuální terapie, podpůrné a aktivizační skupiny mj. v sociálních službách a osobnostně rozvojové programy. V terapiích i sebezkušenostních aktivitách se orientuje na rozvoj tvořivosti, rozpoznání svých hodnot, ocenění a posílení vlastních darů a schopnosti je aktivně sdílet. Podporuje vědomý vztah k tělu a celistvému prožívání a ukotvení se ve vztahu k širšímu společenství a životnímu prostředí. Coby dramaturgyně se dříve věnovala výtvarnému a loutkovému divadlu a vedla volnočasové aktivity a tvořivé dílny pro děti a mládež v obtížných životních situacích, ale také pro mladé umělce, pracovníky s mládeží, studenty VŠ i dospělé.

Petra Ševců Dlouhodobě spolupracuje s olomouckým Divadlem na cucky jako lektorka. V rámci svých lektorských aktivit se věnovala práci s dětmi při dílnách ve studiu Malí na cucky, v současné době vede lekce pro mládež a dospělé ve Studiu na cucky. Pracuje jako redaktorka Českého rozhlasu Olomouc, kde je zároveň garantkou a lektorkou Elévského programu pro studenty. V současné době studuje speciální pedagogiku a andragogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.


PROJEKTOVÝ DEN: RŮST SPOLU 15. září 2020, 16.00–20.00

Když o sobě přemýšlíte, zaměřujete se na své silné nebo slabé stránky? Chtěli byste ty silné kreativně rozvíjet? Zkuste to s námi.

Seberozvojová dílna je koncipována jako otevřený prostor pro zkoumání našich silných stránek, talentů a hodnot. V první části se prostřednictvím volné hry a pohybu zaměříme na práci s tělem. Další část bude věnována výtvarnému vyjádření, které následně propojíme s pohybem a divadelní improvizací. Tato intenzivní otevřená lekce je určena pro všechny, kteří chtějí posílit svůj růst a zaměřit se na přítomný prožitek. Zároveň nabízí nahlédnutí do základů technik, které naplno rozvineme v podzimní části Studia na cucky.

 KURZ BUDE V ROCE 2021 OTEVŘEN AŽ OD ZÁŘÍ 

Přihláška do Studia na cuckyDivadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz