.styxx (workshop)

Mladé divadelní seskupení M2+P vyhlašuje open call pro širokou veřejnost k účasti na jejich umělecké rezidenci.

Autorský projekt .styxx nahlíží na otřepané a stále mrazivě aktuální téma smrti z prozaického úhlu pohledu. Netraumatizuje, nesentimentalizuje, konstatuje a hledá humor v konci života. Ocitáme se ve fiktivním prostoru pohřebního ústavu, kde dvě Magdalény a jeden Petr vytvářejí bezpečný prostor pro improvizaci a hledání kolektivních kreativních řešení.

Workshop se uskuteční ve dnech 13.–18. prosince a bude ukončen prezentací work in progress, které se účastníci mohou a nemusí aktivně zúčastnit.

Počet účastníků je limitován na 6 a upřednostněni budou zájemci s možností účastnit se všech dnů workshopu. Stačí pouze zájem o téma a chuť tvořit, a to jakýmkoliv způsobem. Zájemce nemusí splňovat žádné další podmínky.

Přihlašovat se na workshop můžete do konce listopadu prostřednictvím Google formuláře.

13
12
09:00
workshop

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz