.styxx (workshop)

Mladé divadelní seskupení M2+P vyhlašuje open call pro širokou veřejnost k účasti na jejich umělecké rezidenci.

Autorský projekt .styxx nahlíží na otřepané a stále mrazivě aktuální téma smrti z prozaického úhlu pohledu. Netraumatizuje, nesentimentalizuje, konstatuje a hledá humor v konci života. Ocitáme se ve fiktivním prostoru pohřebního ústavu, kde dvě Magdalény a jeden Petr vytvářejí bezpečný prostor pro improvizaci a hledání kolektivních kreativních řešení.

Workshop se uskuteční ve dnech 13.–18. prosince a bude ukončen prezentací work in progress, které se účastníci mohou a nemusí aktivně zúčastnit.

Počet účastníků je limitován na 6 a upřednostněni budou zájemci s možností účastnit se všech dnů workshopu. Stačí pouze zájem o téma a chuť tvořit, a to jakýmkoliv způsobem. Zájemce nemusí splňovat žádné další podmínky.

Přihlašovat se na workshop můžete do konce listopadu prostřednictvím Google formuláře.

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz