Sebezkušenostní setkání s kreativními terapiemi

Workshop s prvky dramaterapie a tanečně pohybové terapie.

15.00–18.00

Sociální zapojení je léčením i projevem uzdravování traumatu. Je opakem oddělenosti, která trauma způsobuje a která pak působí v našich životech. Kreativní terapie podporují autenticitu mezilidské interakce a prohlubují její kvalitu. Posilují zároveň kvalitu kontaktu se sebou samými. 

Dramaterapie, arteterapie a tanečně pohybová terapie využívají naše přirozené projevy i nástroje kontaktu jako jsou pohyb, hlas, rytmus, tanec, hra, tvořivost. Oživují náš zájem o prostředí, o druhé a o to, jak to sami máme. Kde je zvídavost a vědomá pozornost, kde se můžeme zapojit celistvě také se svým emočním a tělesným prožíváním, tam můžeme poznávat a růst. Cítíme se a soucítíme, obnovujeme spojení, spolupracujeme, tvoříme.

Budeme zkoumat, co nás podporuje v tom, abychom se setkali – se sebou, s druhými a s prostředím. Zapojíme a oživíme smysly, pohyb i prožívání těla, pozornost k prostoru i k vnitřním hnutím. Budeme improvizovat, hrát si, tancovat a výtvarně tvořit. Zpomalíme a ztišíme se, abychom zavnímali to nové, k čemu zveme sebe i druhé.

Workshop se nedoporučuje uživatelům psychiatrické péče v akutní fázi.

lektorky: 

Kateřina Fojtíková, dramaterapeutka a kraniosakrální terapeutka

Miluška Hazuchová, taneční a pohybová terapeutka a ekoterapeutka

Vstup volný, rezervace nutná.

REZERVACE

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz