Z kuchyně rovnou na papír

Workshop ilustrace pro děti od 7 let.

13.30–17.30

Víte, že lis na těstoviny se dá použít i na tisk grafiky? A že krabice od mléka může být materiálem pro grafickou matrici? Pomocí věcí z kuchyně si vyzkoušíme alternativní grafickou techniku a vytvoříme si vlastní tištěnou ilustraci.

lektorka Pavla Baštanová
Absolventka UMPRUM oboru Filmová a televizní grafika a UTB ve Zlíně oboru Klasická animovaná tvorba. Věnuje se převážně animaci a ilustraci, jak profesně tak ve volné tvorbě. Mezi její práce patří tvorba krátkých filmů, vizuálů, animovaných znělek, knižních a časopisových ilustrací.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz