Dobrovolnictví a Divadlo na cucky

Dobrovolnictví má v kontextu aktivit Divadla na cucky nebývalý význam. Z historického hlediska je to zcela základní prvek, bez kterého by fungování souboru nebylo možné – v roce 2003 jej zakládali spříznění divadelní nadšenci a první léta fungování všichni tvořili bez nároku na honorář. I po postupné profesionalizaci od roku 2008 hrálo rozhodující roli při fungování divadla nadšenectví a ochota směřovat ke společnému cíli. V roce 2013 se podařilo vybudovat stálou scénu divadla na Wurmově 7, jehož rekonstrukci prováděli ve svém volném čase členové souboru, přátelé i diváci - stejně tak o čtyři roky později na Dolním náměstí.

Provoz Divadla na cucky zajišťuje obecně prospěšná společnost DW7 (dříve Divadlo Konvikt o.s.), v níž se prolínají zkušení kulturní manažeři a začínající kreativci, kteří mají chuť se rozvíjet, vzdělávat a především realizovat. Mezi hlavní projekty DW7 patří provoz Divadla na cucky, Galerie XY, komunitní zahrady Za()hrada a řada vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost, které můžete najít v sekci ATELIÉR.

Dobrovolníci, kteří s námi spolupracují, se podílí na našich akcích a chodu Divadla na cucky. Bez jejich působení si chod organizace již nedovedeme představit a jsme za jejich podporu velice vděční. Chcete-li se podílet na některé z našich aktivit, kontaktujte nás. Způsoby, jakými můžete participovat na našem fungování, jsou různé a my jsme vždy vděční za nové podněty, energii i podporu. Koordinátorkou dobrovolnických aktivit je Kristýna Dosoudilová, email: dosoudilova@divadlonacucky.cz.

Chcete se stát dobrovolníkem?

Napište nám, jak byste se v Divadle na cucky rádi realizovali. Nebo nám prostě jen zanechte kontakt :)Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz