Dobrovolnictví a Divadlo na cucky

Dobrovolnictví má v kontextu aktivit Divadla na cucky nebývalý význam. Z historického hlediska je to zcela základní prvek, bez kterého by fungování souboru nebylo možné – v roce 2003 jej zakládali spříznění divadelní nadšenci a první léta fungování všichni tvořili bez nároku na honorář. I po postupné profesionalizaci od roku 2008 hrálo rozhodující roli při fungování divadla nadšenectví a ochota směřovat ke společnému cíli. V roce 2013 se podařilo vybudovat stálou scénu divadla na Wurmově 7, jehož rekonstrukci prováděli ve svém volném čase členové souboru, přátelé i diváci - stejně tak o čtyři roky později na Dolním náměstí.

Provoz Divadla na cucky zajišťuje obecně prospěšná společnost DW7 (dříve Divadlo Konvikt o.s.), v níž se prolínají zkušení kulturní manažeři a začínající kreativci, kteří mají chuť se rozvíjet, vzdělávat a především realizovat. Mezi hlavní projekty DW7 patří  pořadatelství mezinárodního festivalu Divadelní Flora, provoz Divadla na cucky, Galerie XY, komunitní zahrady Za()hrada a řada vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost, které můžete najít v sekci ATELIÉR. Lidé z rozmanitých oblastí mají možnost připojit se a podílet se na chodu kteréhokoliv z těchto projektů.
V současné době s námi spolupracuje více než 20 dobrovolníků, které mohou diváci potkávat jak na našich akcích, tak před představeními, či na vzdělávacích kurzech pro děti a seniory. Bez jejich působení si chod organizace již nedovedeme představit a jsme za jejich podporu velice vděční.

Chcete-li se podílet na některé z našich aktivit, kontaktujte nás. Způsoby, jakými můžete participovat na našem fungování, jsou různé a my jsme vždy vděční za nové podněty, energii i podporu. Koordinátorkou dobrovolnických aktivit je Alžběta Kvapilová, email: kvapilova@divadlonacucky.cz

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz