Dramatický kurz 15+

Pro zájemce ve věku 15–18 let, celkem 12 lekcí, vždy ve čtvrtek 18.00–19.30.
První lekce ve čtvrtek 14. září.TERMÍNY LEKCÍ:
14., 21. září

5., 12., 19. října
2., 9., 16., 23., 30. listopadu
7., 14. prosince

Uzávěrka přihlášek je 3. září 2023.

Dramatický kurz pro studenty ve věku 15–18 let se zaměřuje na zpracovávání celospolečenských témat a aktualit prostřednictvím divadelních prvků. Skrze prostředky dramatické výchovy mají účastníci šanci hledat svůj názor na dění okolo nich a v otevřeném prostředí divadelní tvorby se svobodně vyjádřit divadlem bez sbírání lajků nebo hejtů. Na každém ze setkání se budeme zabývat tématy, která v nás rezonují, vést otevřenou diskuzi a tvořit divadelními technikami umělecké zpracování toho, jak vidí svět nastupující mladá generace. V průběhu kurzu tak vznikne závěrečný divadelní tvar o současném světě, který bude autentickou výpovědí každého člena kurzu.

Lekce budou probíhat jako společná setkání, při nichž si zformulujeme témata, která nás něčím provokují, vyvolávají nějakou emoci. Pak budeme googlit, vyhledávat hastagy, sbírat názory influencerů, rodinných příslušníků nebo třeba celebrit, hledat dokumenty nebo články. V odraze toho všeho budeme mít šanci vést otevřenou diskuzi o tom, jak téma vidí a cítí každý z nás, co v něm z tématu vyvolává emoce a jaké. To vše budeme mít šanci odrazit v pohybu těla, vybraném zvuku, ve zvolených barvách, v úderných sloganech, naplněných nebo vyprázdněných dialozích. Téma si vybere samo, co je nejlépe vystihne.

Lektorka: Kristýna Doubravová

Kurzovné: 1.700 Kč

Přihlášením do kurzu účastník (nebo jeho zákonný zástupce) souhlasí se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotografií a videozáznamů. Ty mohou být využity pro účely další propagace umělecko-vzdělávacích aktivit Divadla na cucky.

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz