Malí tanečníci


Plánujeme znovu otevřít na podzim 2024. Více informací během letních měšíců.*) Věk je pouze orientační, zvažte přihlášení dítěte dle jeho schopností. Bereme ohled i na děti, pro které je to jejich první kroužek.

Pojďme společně zjistit, co všechno lze tancem a pohybem vyjádřit. Každé dítě je jiné, proto tento kurz podpoří děti v jejich individuálním osobním projevu. Pohyb pro nás bude mimo jiné prostředkem sebevyjádření, komunikace mezi sebou a se světem, způsobem, jak vyprávět příběhy.

V celkem deseti lekcích se seznámíme nejen s tancem, ale také s tím, jak nás v projevu a pohybu může podpořit hudba a zvuky, materiály, barvy a tvary. Zaměříme se na to, co pohyb našeho těla v prostoru mění, a jak naopak prostor náš pohyb spoluutváří. Budeme pracovat a tvořit v kolektivu, a to jak skrze vedená cvičení, tak improvizaci.

Na lekci si s sebou přineste pohodlné oblečení, ve kterém se můžete volně hýbat.

Lektorka: Kristýna Doubravová, Marie Eliášová

Kurzovné: 1.500 Kč

Přihlášením do kurzu účastník (nebo jeho zákonný zástupce) souhlasí se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotografií a videozáznamů. Ty mohou být využity pro účely další propagace umělecko-vzdělávacích aktivit Divadla na cucky.

O lektorkách

Kristýna vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově, bakalářské studium absolvovala na UP obor pedagogika-sociální práce a následně vystudovala magisterské studium oboru dramatická výchova na DAMU. Vedle lektorování v Divadle na cucky pracuje také jako sociální pracovník ve službě Pro rodinu.
Na dramatické výchově ji baví práce s jedinečností každého, s kým má možnost tvořit, a nekonečné možnosti propojování dramatické výchovy se všemi oblastmi umění. Zajímá se o příběhy literární, lidské i příběhy věcí a míst, což ráda zapojuje do svých seminářů a lekcí. Ráda svou lektorskou prací a tvorbou otevírá prostor pro debatu nad společenskými tématy.

Marie v letech 2010–2018 absolvovala studium tanečního oboru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, následně se na FFUP věnovala studiu divadla, filmu a médií na Katedře divadelních a filmových studií. Marie se zaměřuje na taneční divadlo. Ve své práci propojuje intuitivní pohyb, integraci fyzické a psychické roviny těla ve vztahu sama k sobě i k prostoru. Pohyb a tanec se snaží přibližovat široké veřejnosti a destigmatizovat tak fenomén tance jako specifického umění podmíněného určitými předpoklady a dispozicemi.

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz