Pohybem k sobě

Plánujeme znovu otevřít na podzim 2024. Více informací během letních měšíců.


Naše fyzické tělo lze - trochu pasivně - vnímat jako tělesnou schránku, která k nám odjakživa patří. Co se však stane, když k tělu přistoupíme aktivně? Dokážeme s ním komunikovat? Umíme se na své vlastní tělo napojit, poslouchat ho a vnímat, co nám říká? Jak se v něm odráží naše mentální psychické rozpoložení, a jak spolu psychická a fyzická stránka našeho bytí souvisí?

V kurzu Pohybem k sobě se skrze intuitivní pohyb, dech a dechové techniky či prvky mindfulness pokusíme dostat každý sám k sobě blíž. Důraz je kladen také na optimální držení těla jako nástroj prevence poranění a nejrůznějších bolestí, a to jak v pohybu, tak v každodenním životě. Otestujeme naše možnosti a hranice, prohloubíme vlastní komfortní zónu a dopřejeme si svobodný pohyb tak, jak to naše tělo bude aktuálně potřebovat. Proplujeme společně pohybem k sobě tak, abychom se cítili dobře jak v hlavě, tak v těle.

Na lekci si s sebou přineste pohodlné oblečení, ve kterém se můžete volně hýbat. Pohybovat se budeme boso, případně v ponožkách.

Lektorka: Marie Eliášová

Kurzovné: 1.700 Kč

Přihlášením do kurzu účastník (nebo jeho zákonný zástupce) souhlasí se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotografií a videozáznamů. Ty mohou být využity pro účely další propagace umělecko-vzdělávacích aktivit Divadla na cucky.

O lektorce

Marie v letech 2010–2018 absolvovala studium tanečního oboru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, následně se na FFUP věnovala studiu divadla, filmu a médií na Katedře divadelních a filmových studií. Marie se zaměřuje na taneční divadlo. Ve své práci propojuje intuitivní pohyb, integraci fyzické a psychické roviny těla ve vztahu sama k sobě i k prostoru. Pohyb a tanec se snaží přibližovat široké veřejnosti a destigmatizovat tak fenomén tance jako specifického umění podmíněného určitými předpoklady a dispozicemi.

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz