United by theater

Ukrajinsko-český divadelně-tvůrčí kurz pro mladé z Ukrajiny ve věku 14-19 let.
Primárním posláním kurzu je mezikulturní setkávání a tvoření pevného, ale otevřeného kolektivu pomocí divadelních postupů.

V první polovině lekcí se kurz zaměřuje na vzájemné poznávání, dramatické hry a různé okruhy sebe-rozvojových technik od práce s hlasem, dechem, rytmem a tělem až po tvůrčí psaní a zásady sebevědomé sebe-reprezentace. V druhé části se kurz přesouvá ke konkrétnější divadelní tvorbě s využitím improvizace, dramatických textů a hraní rolí. Obecně chceme v kurzu navodit atmosféru útočiště a přátelství a podpořit setkávání místní ukrajinské komunity.
Kurz je veden lektorkami z Česka a Ukrajiny.

Об’єднані театром

Українсько-чеський курс театральної майстерності для молоді з України у віці 14-19 років.

Основна місія курсу – міжкультурна комунікація та створення міцного, але відкритого колективу з використанням театральних прийомів.  У першій частині курс зосереджується на знайомстві, драматичних іграх і різних техніках саморозвитку, від роботи з голосом, диханням, ритмом і тілом до творчого письма та принципів впевненої само-презентації.  У другій частині курс переходить до більш конкретної театральної постановки з використанням імпровізації, драматичних текстів і рольових ігор.  Загалом, ми хочемо створити атмосферу комфорту та дружби на курсі та заохочувати зустрічі місцевої української громади.

Курс ведуть лекторки з Чехії та України.

Veronika Lipmanová
Studentka divadelní a filmové vědy v magisterském programu a nadšená divadelní amatérka. Miluji divadelní režii a práci s různorodými skupinami. Vedení dramatického kurzu vnímám nejen jako možnost předávání zkušenosti ode mě k ostatním, ale jako obrovskou příležitost pro učení sebe sama. Divadlo je pro mne především nesmírně zajímavou formou komunikace a koexistence. Ráda pracuji s textem a scénickým obrazem.

Студентка магістерської  програми з театрознавства і кінознавств та захоплена театральна аматорка.  Я люблю режисерувати театр і працювати з різними групами.  Я бачу ведення курсів театрального мистецтва не лише як можливість передати свій досвід іншим, але й як величезну можливість дізнатися про себе.  Театр для мене – це насамперед надзвичайно цікава форма спілкування та співіснування.  Мені подобається працювати з текстом і сценічним зображенням

Anastasiia Horielova
Od chvíle, kdy přijela do České republiky, začala pracovat s ukrajinskou mládeží, aby jí pomohla začlenit se na novém místě a snáze přenist i tak těžké období puberty.  V minulosti byla 6 let členkou studentského divadla.  Před zahájením rozsáhlé Ruské invaze několik let pracovala ve škole s dětmi a mládeží.  Cítím velké zadostiučinění, když vidím výsledky práce s mládeží a dopad, jaký na ně má.

З моменту приїзду до чеської республіки  почала працювати із українською молоддю аби допомогти їм інтергуватись на новому місці та легше перенести і так непростий період пубертату. В минулому 6 років була учасницею студентського театру. Перед початком повномасштабного вторгнення кілька років працювала у школі з дітьми та молоддю. Відчуваю неабияке задоволення, коли бачу результати роботи з молоддю та який вплив це має на них.

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz