Dílna malého novináře

Dílna malého novináře nabízí příležitost pro děti 2.-5. tříd základní školy, jak se seznámit s prací novinářů.

Kurz povede zkušená novinářka, reportérka a moderátorka z Českého rozhlasu Michaela Vetešková, která se dlouhodobě věnuje publicistice a specializuje se na politiku a společnost. Děti se v Dílně naučí základní pravidla reportážní práce, osvojí si práci s mikrofonem, natočí vlastní reportáž a rozdělí si role v reportérském týmu. Vedle toho se budou věnovat otázce dezinformací a naučí se, jak s nimi nakládat. Dílna se bude konat formou tiskové konference, na které se děti budou seznamovat s hosty konference. Tento kurz nabízí příležitost pro děti rozvíjet své komunikační a organizační schopnosti a zároveň posiluje jejich kritické myšlení a mediální gramotnost. Rodiče jsou na workshopu s dětmi vítaní!

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz