EDU NA CUCKY

Zde přinášíme přehled nabídky umělecko-vzdělávacích kurzů, které v Divadle na cucky chystáme na období ZIMA / JARO 2025.

Malí tanečníci

Tanečně kreativní kurz pro děti ve věku 4–6 let*, celkem 11 lekcí, vždy ve čtvrtek 14.30–15.30.


Plánujeme znovu otevřít na podzim 2024. Více informací během letních měšíců.*) Věk je pouze orientační, zvažte přihlášení dítěte dle jeho schopností. Bereme ohled i na děti, pro které je to jejich první kroužek.

Pojďme společně zjistit, co všechno lze tancem a pohybem vyjádřit. Každé dítě je jiné, proto tento kurz podpoří děti v jejich individuálním osobním projevu. Pohyb pro nás bude mimo jiné prostředkem sebevyjádření, komunikace mezi sebou a se světem, způsobem, jak vyprávět příběhy.

V celkem deseti lekcích se seznámíme nejen s tancem, ale také s tím, jak nás v projevu a pohybu může podpořit hudba a zvuky, materiály, barvy a tvary. Zaměříme se na to, co pohyb našeho těla v prostoru mění, a jak naopak prostor náš pohyb spoluutváří. Budeme pracovat a tvořit v kolektivu, a to jak skrze vedená cvičení, tak improvizaci.

Na lekci si s sebou přineste pohodlné oblečení, ve kterém se můžete volně hýbat.

Lektorka: Kristýna Doubravová, Marie Eliášová

Kurzovné: 1.500 Kč

Přihlášením do kurzu účastník (nebo jeho zákonný zástupce) souhlasí se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotografií a videozáznamů. Ty mohou být využity pro účely další propagace umělecko-vzdělávacích aktivit Divadla na cucky.

Dramatický kurz 9+

Pro děti ve věku 9–13 let, celkem 12 lekcí, vždy v pondělí 16.15-18.15.

Plánujeme znovu otevřít na podzim 2024. Více informací během letních měšíců.

KURZ JE OTEVŘEN PRO VŠECHNY – JAK PRO TY, KTEŘÍ MAJÍ S DIVADLEM ZKUŠENOSTI, TAK I PRO ÚPLNÉ NOVÁČKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ TAJEMSTVÍ DIVADLA TEPRVE OBJEVOVAT.

Pojďme se společně ponořit do toho, jak vzniká divadlo. Čeká nás 12 zážitkových lekcí plných dramatických her, u kterých se budeme nejen bavit, ale zároveň rozvíjet komunikační dovednosti, posilovat spolupráci v kolektivu, naučíme se jak rozmanitě lze pracovat s hlasem i pohybem a také si osvojíme jednoduché metody, jak zvládat trému.

Celý kurz bude směřovat k závěrečnému představení přímo v divadle. Vystoupení  se bude vytvářet v průběhu kurzu, takže každý účastník k nám může přinést své jedinečné (nejen) divadelní nápady! Může se zde uplatnit jako herec, režisér, výtvarník kostýmů nebo jako ten, kdo celý příběh vymyslí. 

Součástí Dramaťáku bude letos i minikurz věnovaný divadelní technice  – zájemci tak nahlédnou pod ruce technika a seznámí se s tím, jak v divadle fungují světla, různé efekty, mikrofony nebo taková divadelní mlha. TAK HOLA HOLA, DIVADLO VOLÁ!

Lektorka: Kamila Urbanová

Kurzovné: 2.000 Kč

Přihlášením do kurzu účastník (nebo jeho zákonný zástupce) souhlasí se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotografií a videozáznamů. Ty mohou být využity pro účely další propagace umělecko-vzdělávacích aktivit Divadla na cucky.

 

Dramatický kurz 15+

Pro zájemce ve věku 15–18 let, celkem 12 lekcí, vždy v úterý v 18.00–19.30.

Plánujeme znovu otevřít na podzim 2024. Více informací během letních měšíců.Dramatický kurz pro studenty ve věku 15–18 let se zaměřuje na zpracovávání celospolečenských témat a aktualit prostřednictvím divadelních prvků. Skrze prostředky dramatické výchovy mají účastníci šanci hledat svůj názor na dění okolo nich a v otevřeném prostředí divadelní tvorby se svobodně vyjádřit divadlem bez sbírání lajků nebo hejtů. Na každém ze setkání se budeme zabývat tématy, která v nás rezonují, vést otevřenou diskuzi a tvořit divadelními technikami umělecké zpracování toho, jak vidí svět nastupující mladá generace. V průběhu kurzu tak vznikne závěrečný divadelní tvar o současném světě, který bude autentickou výpovědí každého člena kurzu.

Lekce budou probíhat jako společná setkání, při nichž si zformulujeme témata, která nás něčím provokují, vyvolávají nějakou emoci. Pak budeme googlit, vyhledávat hastagy, sbírat názory influencerů, rodinných příslušníků nebo třeba celebrit, hledat dokumenty nebo články. V odraze toho všeho budeme mít šanci vést otevřenou diskuzi o tom, jak téma vidí a cítí každý z nás, co v něm z tématu vyvolává emoce a jaké. To vše budeme mít šanci odrazit v pohybu těla, vybraném zvuku, ve zvolených barvách, v úderných sloganech, naplněných nebo vyprázdněných dialozích. Téma si vybere samo, co je nejlépe vystihne.

Lektorka: Kristýna Doubravová

Kurzovné: 1.700 Kč

Přihlášením do kurzu účastník (nebo jeho zákonný zástupce) souhlasí se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotografií a videozáznamů. Ty mohou být využity pro účely další propagace umělecko-vzdělávacích aktivit Divadla na cucky.

Dramatický kurz 50+

Chcete dělat něco aktivního, pravidelně se hýbat a zažítu toho zábavu? Zahrát si v divadle?

Plánujeme znovu otevřít na podzim 2024. Více informací během letních měšíců.

Dramatický kurz 50+ je určen všem, kteří se zajímají o divadlo ať už jako diváci, nebo prostě chtějí jen okusit něco nového. V kurzu nabízíme rozvoj improvizačních dovedností od úplných základů, naučíte se, jak hrát roli, psát texty, jak pracovat s vlastním hlasem a další divadelní dovednosti. Vedle divadla je v kurzu významná také tanečně-pohybová složka, kdy mohou účastníci zkusit, jaké to je vyjádřit se prostřednictvím pohybu a díky pohybovým technikám také svému tělu lépe porozumět a udržet jej v kondici. Pro účast v kurzu není nutná žádná předchozí divadelní zkušenost, znalost nebo talent, vše se můžete naučit.

Na lekci si s sebou přineste čistou obuv na přezutí a pohodlné oblečení, ve kterém se můžete volně hýbat.

Reflexe účastníků kurzu:

„v kurzu mě překvapilo, co všechno herectví obsahuje – naladit se, přesvědčit se, zažít spoustu zábavy…“

„Nejvíc se mi líbilo to vyblbnutí, že člověk může vystoupit ze životního stereotypu a užije si to.“

„Divadlo není o věku, ale o přístupu k životu. Tady se sešla parta, která má společný zájem poznat divadlo.“

„Je strašně krásný pocit hrát divadlo a tvořit kulturu.“

Lektorky: Dominika Čevela, Magdaléna Svozilová

Kurzovné: 1000 Kč*

*) Podstatnou částí kurzu jsou pohybové aktivity a práce s tělem, na které přispívá mnoho zdravotních pojišťoven. V případě zájmu můžeme účastníkům vystavit pro pojišťovnu potvrzení o zaplacení kurzovného.

Přihlášením do kurzu účastník (nebo jeho zákonný zástupce) souhlasí se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotografií a videozáznamů. Ty mohou být využity pro účely další propagace umělecko-vzdělávacích aktivit Divadla na cucky.

Pohybem k sobě

Pohybový kurz pro dospělé, kteří se skrze pohyb chtějí přiblížit sami k sobě. Celkem 11 lekcí, vždy ve čtvrtek 18.00–19.30.

Plánujeme znovu otevřít na podzim 2024. Více informací během letních měšíců.

Naše fyzické tělo lze - trochu pasivně - vnímat jako tělesnou schránku, která k nám odjakživa patří. Co se však stane, když k tělu přistoupíme aktivně? Dokážeme s ním komunikovat? Umíme se na své vlastní tělo napojit, poslouchat ho a vnímat, co nám říká? Jak se v něm odráží naše mentální psychické rozpoložení, a jak spolu psychická a fyzická stránka našeho bytí souvisí?

V kurzu Pohybem k sobě se skrze intuitivní pohyb, dech a dechové techniky či prvky mindfulness pokusíme dostat každý sám k sobě blíž. Důraz je kladen také na optimální držení těla jako nástroj prevence poranění a nejrůznějších bolestí, a to jak v pohybu, tak v každodenním životě. Otestujeme naše možnosti a hranice, prohloubíme vlastní komfortní zónu a dopřejeme si svobodný pohyb tak, jak to naše tělo bude aktuálně potřebovat. Proplujeme společně pohybem k sobě tak, abychom se cítili dobře jak v hlavě, tak v těle.

Na lekci si s sebou přineste pohodlné oblečení, ve kterém se můžete volně hýbat. Pohybovat se budeme boso, případně v ponožkách.

Lektorka: Marie Eliášová

Kurzovné: 1.700 Kč

Přihlášením do kurzu účastník (nebo jeho zákonný zástupce) souhlasí se zpracováním osobních údajů a pořizováním fotografií a videozáznamů. Ty mohou být využity pro účely další propagace umělecko-vzdělávacích aktivit Divadla na cucky.

Rozvíjíme nadané

MENTORING PRO DĚTI S NÁPADEM

Od roku 2020 pracujeme s nadáním mladých lidí a usilujeme o rozvoj jejich talentu, a to v rámci speciálního mentoringového programu pro žáky a studenty z Olomouckého kraje ve věku 11–20 let.

Vybraní žáci a studenti mají mimořádnou příležitost věnovat se svému nápadu a rozvíjet své dovednosti prostřednictvím týmové spolupráce, s pomocí mentorů a konzultantů, špičkových odborníků ve svých oborech.

V současnosti pracujeme na implementaci nápadu Anny Karoliny Tomoszkové do praxe. Kája usiluje o vybudování all-inkluzivního hřiště pro všechny bez rozdílu. V prosinci 2023 proběhlo setkání kouček programu, Káji a jejích spoluautorů hřiště z architektonického studia JAKSIK+, specialistů na aplikované pohybové aktivity, zástupce Statutárního město Olomouc (Ing. arch. Tomáš Pejpek / náměstek primátora) a vedení Výstaviště Flora Olomouc, a.s. (Ing. Eva Fuglíčková / ředitelka společnosti, Ing. Jiří Svačinka / provozní ředitel), kde by hřiště v budoucnu mohlo stát. V roce 2024 se budeme věnovat dopracování architektonické studie a studie proveditelnosti Kájina projektového záměru.

United by theater

Ukrajinsko-český divadelně-tvůrčí kurz pro mladé z Ukrajiny ve věku 14-19 let.
Primárním posláním kurzu je mezikulturní setkávání a tvoření pevného, ale otevřeného kolektivu pomocí divadelních postupů.

V první polovině lekcí se kurz zaměřuje na vzájemné poznávání, dramatické hry a různé okruhy sebe-rozvojových technik od práce s hlasem, dechem, rytmem a tělem až po tvůrčí psaní a zásady sebevědomé sebe-reprezentace. V druhé části se kurz přesouvá ke konkrétnější divadelní tvorbě s využitím improvizace, dramatických textů a hraní rolí. Obecně chceme v kurzu navodit atmosféru útočiště a přátelství a podpořit setkávání místní ukrajinské komunity.
Kurz je veden lektorkami z Česka a Ukrajiny.

Об’єднані театром

Українсько-чеський курс театральної майстерності для молоді з України у віці 14-19 років.

Основна місія курсу – міжкультурна комунікація та створення міцного, але відкритого колективу з використанням театральних прийомів.  У першій частині курс зосереджується на знайомстві, драматичних іграх і різних техніках саморозвитку, від роботи з голосом, диханням, ритмом і тілом до творчого письма та принципів впевненої само-презентації.  У другій частині курс переходить до більш конкретної театральної постановки з використанням імпровізації, драматичних текстів і рольових ігор.  Загалом, ми хочемо створити атмосферу комфорту та дружби на курсі та заохочувати зустрічі місцевої української громади.

Курс ведуть лекторки з Чехії та України.

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz