Pohni zvukem

Příměstský tábor, který v sobě snoubí tanec, divadlo a zvuk. Pro děti ve věku 9–12 let.

8.–12. července 2024. Uzávěrka přihlášek 23. června.

Co se stane, když se setkají tanečníci, tanečnice, hudebníci a hudebnice na zkušebně divadla? Vytáhnou si z batohu noty a zopakují si pečlivě naučenou choreografii. A budou nacvičovat… ale co když nemají noty ani choreografii? A co když je mít ani nechtějí? Pojďme zkoumat, jak spojovat pohyb a zvuk na jevišti. Improvizovat, hledat, hrát si, hýbat se. Nezkušenost s hrou na hudební nástroj nebo pohybem nemusí být překážka k tvorbě, může to být o to větší zábava!

Tábor povedou hudebník a herec Jan Čtvrtník a tanečnice a herečka Lenka Nahodilová.

Jan Čtvrtník

Ve své tvorbě se zabývá především zvukem v divadle. Spolupracuje s řadou divadelních souborů a uměleckými nezávislými projekty. Je absolventem doktorského programu na DAMU. Zajímá ho tvorba nejen s profesionálními umělci, a proto je také lektor. V letošním roce ho cesty zavedly do Olomouce a to rovnou do Divadla na cucky, kde se stará o edukační aktivity.

Lenka Nahodilová

Lenka je tanečnice, herečka, akrobatka a výtvarnice. Je absolventkou bakalářského programu alternativního a loutkového divadla na DAMU. Měla možnost tvořit nejen s profesionálními umělci, ale i s dětmi. Díky festivalu Menteatrál se také podílí na divadelní práci s lidmi s mentálním postižením. Momentálně působí v souboru Cirk La Putyka, kde se zabývá propojením divadla, tance, akrobacie se specializací na cyrwheel.

08
07
09:00
letní tábory Rezervace

Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní partneři divadla:

Tvorba WWW stránek Flexum.cz